Bestuur KWPN afdeling West Brabant

 

per 15 november 2017 zijn 3 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
     
Brecht d'Hoore bestuurslid +32 495 53 06 72
Hoogerheide YDT  ydt@kwpn-westbrabant.n
     
Ary Drooger bestuurslid 06 46 74 68 17
Nieuwe Tonge competitie vrij springen  
     
Judith van Kalmthout secretaresse 06 38 75 45 84
Schijf vergaderingen info@kwpn-westbrabant.nl
     
Marie-Louise Moerings voorzitter 06 44 844 801
Roosendaal project 'hallo buurman' bestuur@kwpn-westbrabant.nl
   
Jeroen Raats bestuurslid 06-2321 0225
Nispen keuringen  
   
Ingrid Sonneveld penningmeester 06 13 08 85 48
Sprundel van de bron naar de top