Bestuur KWPN afdeling West Brabant

 

Sinds november 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
       
Brecht d'Hoore bestuurslid +32 495 53 06 72 november 2017
Hoogerheide YDT ydt@kwpn-westbrabant.n  
       
Ary Drooger bestuurslid 06 46 74 68 17 november 2018
Nieuwe Tonge competitie vrij springen    
       
Judith van Kalmthout secretaresse 06 38 75 45 84  
Schijf vergaderingen info@kwpn-westbrabant.nl  
       
Tim Koch bestuurslid 06 36 29 90 03 november 2019
Bergen op Zoom keuringen    
     
Marie-Louise Moerings voorzitter 06 44 844 801 november 2017
Roosendaal project 'hallo buurman' bestuur@kwpn-westbrabant.nl  
     
Ingrid Sonneveld penningmeester 06 13 08 85 48 november 2017
Sprundel educatie en informatie    
       

afgetreden per 19 november 2019    
Jeroen Raats Nispen